Çmimi i studimeve

Studimet në Kolegjin UBT ofrohet me këto çmime:

    * Full-time: Studimet në gjuhën Angleze:
      €2700 për vit


    * Full-time: Studimet në gjuhën Shqipe:
      €1200 për vit


Në çmim është e përfshirë literatura bazë, qasja në bibliotekat elektronike si dhe të gjitha shpenzimet tjera administrative. Gjithashtu në këtë çmim janë të përfshira edhe aktivitetet tjera kulturoro-sportive të cilat organizohen nga Kolegji UBT.

Bursat


Kolegji UBT ofron bursa për kategori të ndryshme të cilat mund të varioinë nga 5 deri ne 30% të çmimit të studimeve.

Lajme