Mbështetja ndërkombëtare për studentë

Kolegji UBT është anëtare e shumë institucioneve ndërkombëtare dhe ka marrëveshje bashkëpunimi me mbi 40 universitete ndërkombëtare nga Evropa dhe Amerika.
Këto marrëveshje janë të lidhura me qëllim të shkëmbimit të studentëve dhe profesorëve, shkëmbimit të përvojave të studimeve me universitetet partnere

Lajme