Kartela e identifikimit

Çdo student i rregullt i Kolegjit UBT në fillim të vitit akademik pajiset me kartele te identifikimit, e cila shërben për identifikimit e tij dhe përmes saj qaset të gjitha proceset në Kolegjin UBT.

 

Lajme