• Home
  • Statistikat e Tregut tė...

Statistikat e Tregut të Punës

PërmbajtjaTë dhënat e funditPërditësuar me
Te diplomuar - Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Te diplomuar - Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Te diplomuar - Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja - Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja - Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja - Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja - Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Regjistrimet e reja - Personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia - Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia - Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia - Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Papunesia - Personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
ITP - Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi sipas sektoreve Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi sipas sektoreve 2 Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Punesimi personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Daljet - Personat me aftesi te kufizuar Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Te diplomuar - Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet - Sipas grup-moshave Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet - Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet - Sipas perkatesise etnike Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Trajnimet - Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira - Sipas kriterit gjinor dhe rajonal Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira - Sipas sektoreve 2 Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira - Sipas sektoreve Qershor 2014 12 Shkurt 2015
Vendet e lira - Sipas struktures kualifikuese Qershor 2014 12 Shkurt 2015

Lajme