Qendra Rajonale per regjistrim ne Gjilan

Rr.Halim Orana Nr.10 Kati i dytë
ubt.gjilan@ubt-uni.net
+377 (0)45 181 857
+381 (0)38 542 138

Lajme