Lajme

 

Në ueb faqen tonë  mund t’i  lexoni lajmet me të rëndësishme e më të rejat për aktivitetet e UBT, siç janë:Konferencat shkencore, forume dhe debatet,   marrëveshje të shpeshta me Universitetet më prestigjioze në Evropë dhe Botë,  pastaj, vizitat dhe takimet e menaxhmentit të lartë,  stafit akademik  dhe  studentëve jashtë vendit  për qëllime shkencore dhe praktike, lëvizjet e profesorëve  në UBT  nga e gjithë Bota,  ceremonitë, trajnime dhe certifikime,  programe studimi të veçanta në vend dhe në rajon e më gjerë,  publikime  në revista shkencore  ndërkombëtare, dhe ato që publikon vet institucioni,   përkthime etj,  nuk mungojnë as shpalljet dhe konkurset.

 

Po ashtu në ueb faqen tonë  munda ta shfletoni edhe gazetën e studentëve  të UBT-së “UBT News”,  po ashtu edhe në gazetën në fjalë  mund t’i  lexoni lajmet me të rëndësishme për aktivitetet e UBT-së,  dhe  editorialet, intervistat si dhe shkrime autoriale me profesor ndërkombëtar dhe vendorë të këtij universiteti. Në këtë gazetë nuk mungojnë as esetë , portretet e studentëve, reportazhet, sport, trajnime dhe  shkrime për aktivitete të tjera.

 

Në  ueb faqen tonë  mund ta lexoni edhe  revistën “Alumnin”, revistë e vetme në vend dhe më gjerë,  në të cilën  paraqiten të gjithë studentët që kanë diplomuar në UBT, të dhënat për ta, fushën në të cilën kanë studiuar, përvojat nga studimet, vendet e punës ku janë tash, përparësitë që ju kanë sjellë studimet dhe praktika në UBT, zbatimin në praktikë në vendet e tyre të punës të mësimeve që kanë marrë sa kanë qenë studentë, etj.

 

Lajme