Teknologji Informative

 • CISCOIT Essencial                                                          CISCO
 • CCNA Discovery       1.2.3.4
 • CCNA Exploration     1.2.3.4
 • ECDL
 • Hardware
 • Inxhiniering i Software (Gjuhët programuese dhe Bazat e të Dhënave)
 • Rrjetizim
 • Simulim i Kompjuterit
 • Disenj Kompjuterik dhe Animacion
 • Sisteme Aplikative të NdërmarrjesAplikime të Internetit
 • Paketat CAD/CAM
 • Menaxhimi i Marrëdhënieve me Konsumatorë (CRM)  ECDL
 • Modelimi, Optimizimi dhe simulimi

Lajme