Arkitekturë

Misioni


Te jemi forcë e fuqishme për studimet e arkitekturës,ndërtimtarisë  dhe planifikimit hapësinor përmes kreativitetit dhe vizioneve, me theks te veçantë në aplikimin e standardeve më të larta ne projektim, planifikim dhe menaxhim te projekteve, duke siguruar mirëqenie ekonomike,sociale dhe kulturore.

 

Arkitekturë

 

Informata e përgjithshme


programi i Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinorë, ka filluar me pune ne vitin akademik 2005/2006 me studimet bachelor ne gjuhën angleze per te vazhduar me pas ne vitin akademik 2007/2008 edhe me studimet ne gjuhën shqipe. Ne vitin akademik 2007/2008 ne këtë programet kane filluar studimet e magjistraturës (ne gjuhën angleze) ne Arkitekturë, Planifikim Hapësinorë dhe Menaxhim te Projekteve Ndërtimore (për herë të parë në Kosovë).

 

Detyrat e bazuara në programet e studimeve

  • Planifikimi
  • Dizajnimi
  • Mbikëqyrja
  • Zhvillimi i projekteve
  • Mirëmbajtja e shërbimeve në ndërtesa

 

 

 

 

Fokusimi do të jetë dizajnimi bazuar ne vlerat:

  • Arkitektonike
  • Inxhinierike
  • Estetike
  • Teknike-teknologjike
  • Ekonomike

 

 

Lajme