Ditët Austriake-Kosovare 2015

Ditët Austriake-Kosovare 2015

Ditët  Austriake-Kosovare 2015

Së bashku - Për një Kosovë evropiane

 

Organizuar nga Asociacioni Austriak-Kosovar, Klubi Alpbach Kosovë dhe me mbështetje nga Ambasada e Austrisë në Prishtinë dhe UBT, si dhe anëtarët e Shoqërisë austriake të Kosovës në Kosovë dhe akterët kyçë austriakë që mbështesin Kosovën, mbahen “Ditët  Austriake-Kosovare 2015”.

Ngjarja zhvillohet në UBT, Prishtinë, më 10 dhe 11 mars 2015.

Ndër temat kryesore që do të shtrohen për diskutim janë: E ardhmja evropiane e Kosovës; Përvojat e Austrisë si një shtet që shënon 20-vjetorin e anëtarësimit në BE; Sfidat e Kosovës sot në rrugën drejt Bashkimit Evropian; E-Qeverisja si bazë për Qeverisje të Mirë; E-Qeverisja si bartëse e reformës në fokus në kujdesin shëndetësor; E-Arsimi si faktor kyç për reformimin e Arsimit në Kosovë; Bashkëpunimi ekonomik midis Austrisë dhe Kosovës, Reforma ekonomike në bazë të e-Qeverisë si faktor kyç për investime të mëtejshme të Austrisë në Kosovë; E-Qeverisja dhe bashkëpunimi në inovacion ndërmjet Austrisë dhe Kosovës, si faktor kyç për menaxhim urban dhe kadastër etj.

Gjithashtu, përfaqësues të shumtë të biznesit austriak do të jenë në UBT gjatë këtyre dy ditëve të konferencës. Përfaqësues të organizatave që përfaqësojnë bizneset kosovare, por edhe vetë përfaqësuesit e biznesit në vend do të kenë mundësi takimi dhe vendosje të kontakteve për bashkëpunim.

Pjesëmarrës në konferencë do të jenë përfaqësuesit më të lartë shtetërorë të Republikës së Kosovës dhe nga Republika e Austrisë, përfaqësues të institucioneve akademike, të biznesit, të fushë së arsimit e fusha të tjera me interes.

 

Në vijim agjenda e detajuar e aktiviteteve:

 

 

Austrian - Kosovo Days 2015

Celebrating Austrian Kosovo Friendship

Kosovo Austria Cross Flag

 

Wall-banner AKD 2015 - final

 

 

Agenda for the Austrian Kosovo Days 2015

Together - For A European Kosovo

Venue: UBT

College of Business and Technology

March 10th and 11th 2015

 

Organized by OeKG, Club Alpbach Kosovo and supported by the Austrian Embassy Pristina and UBT and the members of the Austrian Kosovo Society in Kosovo and key Austrian stakeholders supporting Kosovo, tbc

The event will be organized in order

1-     To present and discuss the European future of Kosovo

2-     To discuss what Austria can contribute still as a rather young member state on the occasion of celebrating 20 years of joining Europe

3-     To discuss the challenges of Kosovo today on the way to the European Union

4-     To launch the 2015 Annual Topic of the OeKG E-Government basis for Good Governance

5-     To foster the cooperation in the field of good governance with a special focus on e-governance

 

Language English and Albanian

 

Kick off of Austrian Kosovo Days 2015

European Speakers Night – Best Oratory Competition by IG Alpbach Kosovo

https://www.facebook.com/IgAlpbachKosovo

18:00-19:30     Speakers Night 2015:  Inequality in Europe – Social Perspectives

Moderator: Shkumbin Asllani, President of IG Alpbach Kosovo

The winner will be awarded a full scholarship to the European Forum Alpbach

www.alpbach.org

 

Austrian Kosovo e-Government Day

Launching of the 2015 Annual Topic of the Austrian Society in Kosovo –

E-government the basis for Good Governance

 

Draft Agenda " E-government the basis for Good Governance "

Time:                                                              10 March 2015

    9:00 - 9:30

Registration at UBT Kosovo

    9:30 - 1030

Opening by Moderator Gunther Fehlinger, President of OeKG and Edmond  Hajrizi, President of UBT Kosovo

Mahir Yağcilar, Minister of Public Administration, Kosovo, confirmed

Christian Rupp, E-Government Coordinator Austria, confirmed

Kujtim Gashi, CEO of Kosovo Agency for Information Society, confirmed

Adriana Boersma, General Manager, Microsoft CEE MC, confirmed

Mentor Hoxhaj, Deputy Chief National Supervisor, National Agency for Personal Data Protection, confirmed

Shkumbin Brestovci, Chairman of Board of STIKK

 

   10. 30

Public Visibility Ceremony and Launch of the OeKG 2015 Annual Lead Topic

E-government the basis for Good Governance

10:45 - 11:00

Coffee break

   11:00 - 1230

 

 

Panel Discussion: E-Government the Driver of Reform in the Public Sector Focus Case Health Care

 

Moderator: Gunther Fehlinger

Dr. Imet Rrahmani, Minister for Health, Kosovo, confirmed

Olegas Niaksu, AME International, E-health solutions in SEE, confirmed

Edmond Hajrizi, President of UBT Kosovo

Ibrahim Cunaku, MD of VAMED Kosovo, tbc

Elisabeth Campestrini, MA, PHC-Progressive Health Consulting

Jovce Plastinovski, Consultant, Microsoft Services,

   1230 - 14:00

 Lunch Break

 

 

 

   14:00-15:30

Panel Discussion:  e-Education as the key driver to reform Education in Kosovo

Moderator: Gunther Fehlinger

Key Note Speech by Speech by Dr Erhard Busek, Chairman of IDM, Former Minister of Education, Vice-Chancellor and Stability Pact Coordinator , Honorary President of Forum Alpbach, confirmed

Arsim Bajrami, Minister of Education, Kosovo, tbc

Mevlyde Kasumi, BITGROUP Project leader, e-Education, Kosovo and Albania, EMIS (Education Management Information System) confirmed

Blerim Rexha, Prof. University Pristina, confirmed

Elisabeth Schleicher, E-Commerce Expert, confirmed

Mirlinda Karcanaj, CEO of Albanian Agency for Information Society, tbc

Edmond Hajrizi, President of UBT Kosovo

 

Conference at

http://www.ubt-uni.net/

Please attention separate venue for this evening discussion at EU Info Center

https://www.facebook.com/IgAlpbachKosovo

 

 

 

 

   18:00-19:30

Panel Discussion:  Towards our Common Future in Europe – A Erasmus for the Balkan 6 to promote cross cultural student exchange

Moderator: Shkumbin Asllani,  President of IG Alpbach Kosovo

Key Note Speech by Speech by Dr Erhard Busek, Chairman of IDM, Former Minister of Education, Vice-Chancellor and Stability Pact Coordinator , Honorary President of Forum Alpbach, confirmed

Enver Hoxhaj, MP, Former Minister of Foreign Affairs and Education of Kosovo, tbc

Leon Malazogu, Director of D4D, Democracy for Development, confirmed

 

 

 

Austrian Kosovo European Day

Second Days of Austrian Kosovo Days 2015

11th of March 900

Draft Agenda " Together to Europe 20 Years of Austria in EU and the Austrian Kosovo Relation in the period "

Time:                                                              11 March 2015

    8.30 - 9:00

Registration at UBT Kosovo

   9:00 - 1030

Opening by Moderator Gunther Fehlinger, President of OeKG

Edmond Hajrizi, President of UBT

HE Isa Mustafa, Prime Minister of Republic of Kosovo, tbc

Eva Michlits, Austrian Konsul, Pristina, tbc

Key Note Speech by Speech by Dr Erhard Busek, Key Note Speech by Speech by Dr Erhard Busek, Chairman of IDM, Former Minister of Education, Vice-Chancellor and Stability Pact Coordinator , Honorary President of Forum Alpbach, confirmed

Bekim Collaku, Minister for European Integration, Kosovo, tbc

Aydyl Ceta, Vicepresident of OEKG, tbc

Together to Europe 20 Years of Austria in EU and the Austrian Kosovo Relation in the period and the road ahead towards EU Integration of Kosovo

 

10:30 - 11:00

Coffee break and Visit to UBT and Kosovo Austrian Job and Career Fair

   11:00 - 1230

 

 

Panel Discussion: Economic Cooperation between Austria and Kosovo, Economic Reform based on e-Government  as key to further Austrian Investment in Kosovo on the road to the European Union

 

Moderator: Gunther Fehlinger

HE Blerand Stavileci,  Minister for Economic Development, Kosovo, tbc

Safet Gerxhaliu, President of Kosovo Chamber of Commerce, tbc

Robert Wright, CEO of Raiffeisen Kosovo and Chairman of the Kosovo Banking Association, confirmed

Vjosa Hurglica, Austrian Chamber of Commerce, confirmed

Andreas Fritz, Vicepresident of OEKG, confirmed

Roland Kacani, CEO of SIGMA Kosovo, tbc

Geri Selenica, ED of Albanian Center for Strategic Studies, confirmed

 

   1230 - 14:00

Lunch Break

 

 

 

   14:00-15:30

Panel Discussion: E-Government and Innovation Cooperation between Austria and Kosovo as key factor for better Land, Urban and Cadaster Management

Moderator: Gunther Fehlinger

 

Ferid Agani, Minister of Urban Planning and Environment, tbc

Christian Rupp, E-Government Coordinator Austria, confirmed

Besnik Tahiri, ED of Kosovo Local Government Institute, confirmed

Wolfgang Schaffer, E-Justice and E-Kataster, confirmed

Perparim Ameti, Geoinformation solutions, University Pristina, tbc

 

 

 

Conference at www.ubt-uni.net 

Separate meeting agenda

11th of March 1830 Dinner Debate with Dr Busek, only for OeKG members

12th of March Meetings as by Agenda of Dr Busek and Dr Rupp

All friends of Austrian in Kosovo are welcome to join the Austrian Society please see at www.oekg-ks.org

Draft Conclusions AKD 15

OEKG MembersBanner 2015

 

Lajme