Doli numri i ri i gazetës “UBT News”

 Doli numri i ri i gazetës “UBT News”

 

Është publikuar numri i ri i gazetës së studentëve “UBT News”, e cila përgatitet nga studentët e drejtimit Media dhe Komunikim, dhe përmbledh të gjitha aktivitetet që zhvillohen nga UBT.

 

Në numrin më të ri, ndër të tjera, mund të lexoni për:


- aktivitetet ndërkombëtare të UBT-së;
- konferencat shkencore;
- vizitat e personaliteteve të larta vendore e ndërkombëtare në UBT;
- marrëveshjet e reja ndërkombëtare të bashkëpunimit;
- ligjëratat tematike;
- vizitat studimore;
- ekspozitat;
- sukseset e studentëve dhe ish-studentëve të UBT-së;
- artikujt shkencorë të profesorëve;
- publikimet e UBT-së e shumë e shumë lajme të tjera me interes.

Merreni kopjen tuaj në UBT. Revistën mund ta gjeni edhe në ueb-faqen e UBT-së.

Lajme