NJOFTIM: Sot, në UBT mbahet seanca informative për shkollën përgatitore të studimeve të doktoratës

 NJOFTIM: Sot, në UBT mbahet seanca informative për shkollën përgatitore të studimeve të doktoratës

 

Sot, ditë e enjte, në UBT mbahet seanca e parë informative në kuadër të organizimit të shkollës përgatitore për zhvillimin e studimeve të doktoraturës.

UBT është i pari institucion që fillon kursin për këtë nivel të studimeve, teksa funksionimi i shkollës ka për qëllim zhvillimin e aftësive të kandidatëve dhe përgatitjen në aspektin shkencor, për aplikim të suksesshëm në studime të doktoratës.

Shkolla e Doktoratës do të zgjasë shtatë module, e gjatë tërë kësaj kohe, kandidatët do të marrin njohuri nga ligjërues vendorë e ndërkombëtar, profesionistë të kësaj fushe, teksa pas përfundimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje t’i vijojnë studimet e doktoraturës në nivel ndërkombëtar.

Seanca informative do të mbahet në objektin e UBT-së, në Prishtinë, të enjten, duke filluar nga ora 16:00, salla 304.

Të interesuarit që duan të bëhen pjesë e kësaj shkolle duhet të dorëzojnë CV, letër motivimi dhe një koncept të temës së hulumtimit, teksa do të fitojnë edhe kredi që njihen gjatë studimeve të doktoraturës, të cilat janë të pranuara në mbi 250 universitetet ndërkombëtare me të cilat UBT ka marrëveshje bashkëpunimi.

Për më shumë mund të kontaktoni me drejtorin e shkollës përgatitore për doktoraturë Karoly Nagy.
karol.nagy@ubt-uni.net
edrina.gashi@ubt-uni.net
____________________________________________

Subject: Preparation for PhD School
Dear colleagues,

UBT is offering a Preparing for PhD Studies Course. You are invited to participate in the information session, which will be organized tomorrow, 14/12/2017 at 16:00 at UBT - Prishtine, room 304.

This course is offered one time a year and teaches you how to write a PhD application, including a good project description. The course is offered in English only. The course is also open for the future PhD supervisors of the in progress PhD School of UBT. The PfP School provides different courses, special seminars and training programmes in support of the scientific activity of the UBT staff members, students, and also for the member of UBT partner institutions worldwide. The one of the most important aim of PfP School is to prepare the future scientist from Kosovo and from other countries for the efficient and successful application and scientific work in the doctoral schools of the strongest universities of EU member state countries.

You can apply for the participation in our preparatory course via the submission of your professional CV, motivation letter and your conception of your planned research topic directly to the Head of PfP School: karoly.nagy@ubt-uni.net, and to edrina.gashi@ubt-uni.net. You can also ask him questions via email and/or cell phone: +37744724983. About your participation based on the evaluation of your application, will decide the rector-president of the UBT, professor Dr. Edmond Hajrizi.

You are most welcome in our Preparing for PhD Studies Course
Dr. Karoly Nagy
www.ubt-uni.net

Lajme